Vrtić Kuća Mašte


Upis uz subvencije po Odluci Grada Beograda od.01.09.2015 godine !!!


Generala Mihajla Nedeljkovica 153b

Bežanijska kosa

Tel:
011/3177 499
063 / 378 761

Email: kuca.maste@yahoo.com

Radno vreme boravka 7 – 18h

Po dogovoru 0-24h, vikednom i praznicima

Savetovalište za roditelje: 8-17h; 011/3177 499

Dragi Roditelji,

Nalazimo se na Bežanijskoj Kosi u prelepoj kuci sa dvorištem za igru. Želimo da naš vrtic bude najvažniji deo društvenog vaspitanja dece, prvo maštanje koje se pamti i voli, da stasaju u savremene princeze i princeve, da kroz igru odrastaju i uce.

Program rada sastavljen je u saradnji sa vaspitacima i pedagozima, na osnovu smernica koje preporucuju Ministarstvo prosvete Srbije, MENSA NTC sistem ucenja, Montesori društvo srbije i deklaracija UN-a..

Kroz brojne aktivnosti i radiononice pozitivno podsticemo razvoj decije kreativnosti i intelekta.

Dnevni i poludnevni boravak dece oduhvata: Boravak u stimulativnoj sredini prilagodenoj deci pod nadzorom strucnog osoblja: pedijatrijska sestra, vaspitaci, logoped. Strucni saradnici: pedagozi, profesori, pedijatri.

Rad u manjim grupama Individualni i grupni rad sa decom Rad na osamostaljivanju dece (samoposluživanje, uspostavljanje higijenskih navika, radne navike, podsticanje samopouzdanja i sl.) Unapredenje psiho-motornih sposobnosti kod dece Razvijanju kreativnosti dece putem didaktickih igara i radionica Upoznavanje dece sa užom i širom okolinom Rad na sticanju novih znanja i veština Rad na razvoju govora (artikulacija, recnik, knjiga, recitacije i sl.)

Pocetno opismenjavanje i priprema dece za oplazak u školu Umetnicko-kreativne radionice Otklanjanje smetnji u govoru kroz individualni i grupni rad sa logopedom Organirovanje jednodnevnih izleta, radionica na otvorenom, rekreativna nastava i sl.

Kontinuirana saradnja sa roditeljima Sistematski pedijatrijski pregledi Kontinuirano pracenje i snimanje interesovanja i potreba dece JASLICE Jaslenu grupu vodi pedijatrijska sestra sa preko 15 godina radnog iskusta u radu sa decom uzrasta od 6 meseci - 2 godine.

Pored bazicnih fizioloških potreba, u našem vrticu program rada u jaslicama podrazumeva zadovoljavanje i drugih decijih potreba: Potreba za emocionalnom sigurnošcu Potreba za kretanjem Potreba za igrom Potreba za afirmacijom Potreba za culnom stimulacijom Potreba za saznavnjem i otkrivanjem Prilagodeni uslovi boravka i igracke. Sistematski pregled pedijatra jednom mesecno. Pracenje razvojnog puta deteta. Grupa ima najviše 8 dece sa kojima se individalno radi na razvoju psiho motorike, i sticanju osnovni veština (prohodavanje, razvoj precizne motorike, navikavanje na nošu....itd).

Obroci prilagodeni uzrastu deteta. Popodnevni odmor od 12-14h.

VRTIC

U našem vrticu sa decom se radi u 2 grupe:srednja (2-3,5 godine) i starija (3,5-5,5 godina).

Grupe vode vaspitaci sa preko7 godina radnog iskustva u radu sa decom. Sa decom se radi po programima NTC sistem ucenja i Montesori škole. Grupe imaju najviše 10 dece. Sa decom se radi i individualno i grupno, u zavisnosti od sklonosti i interesovanja dece. Igranje u dvorištu tokom cele godine.

Pored radionica i usmerenih aktivnosti deca u okviru vrtica imaju i razne školice.

Školu engleskog jezika drži profesor engleskog jezika. Program rada je prilagoden deci uzrasta od 3 -7 godina. Radi se u odvojenim uzrasnim grupama. Internet, otvaranje granica... današnje okružene tražice da se malošani što pre ukljuce u nove tokove, a ucenje engleskog jezika od najaranijeg uzrasta olakšace im uklapanje u moderne tokove.

Školu sporta drži profesionalni trener sa iskustvom u radu sa decom uzrasta do 7 godina. Kroz školu deca ce se upoznati sa svim sportovima, a trener ce dati preporuku za koje sportove dete ima predispozicije. Pravilan fizicki razvoj je neophodan da bi : U zdravom telu, bio zdrav duh naših mališana!

Školu muzike drži profesor muzike sa velikim iskustvom u radu sa decom predškolskog uzrasta. Kroz školu deca ce se upoznati sa instrumentima, muzickim osnovama i uz sintisajzer uciti pesme i muziku, upoznati razlicite kulture i sa drugarima se divno družiti.

Likovna radionica razvija kod dece kreativnost, osecaj za boje, širi njihovu emocionalnost i podstice ih da izraze svoja osecanja i videnje sveta na druge nacine osim govorom.

Sistematski pregled pedijatra jednom mesecno.

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

Pripremni predškolski program propisuje Ministarstvo prosvete. Grupu vodi iskusni vaspitac logoped, a grupe broje najviše do 10 dece. Logopedski rad je ukljucen u program ako dete ima problema u govoru. Igranje u dvorištu tokom cele godine.

Pored redovnog pripremnog predškolskog programa sa decom se rade i kreativne radionice i sve školice (engleski, sport, likovno, muzicko).

Školu engleskog jezika drži profesor engleskog jezika. Program rada je prilagoden deci uzrasta od 3 - 7 godina. Radi se u odvojenim uzrasnim grupama. Internet, otvaranje granica... današnje okružene tražice da se malošani što pre ukljuce u nove tokove, a ucenje engleskog jezika od najaranijeg uzrasta olakšace im uklapanje u moderne tokove.

Školu sporta drži profesionalni trener sa iskustvom u radu sa decom uzrasta do 7 godina. Kroz školu deca ce se upoznati sa svim sportovima, a trener ce dati preporuku za koje sportove dete ima predispozicije. Pravilan fizicki razvoj je neophodan da bi : U zdravom telu, bio zdrav duh naših mališana!

Školu muzike drži profesor muzike sa velikim iskustvom u radu sa decom predškolskog uzrasta. Kroz školu deca ce se upoznati sa instrumentima, muzickim osnovama i uz sintisajzer uciti pesme i muziku, upoznati razlicite kulture i sa drugarima se divno družiti.

Likovna radionica razvija kod dece kreativnost, osecaj za boje, širi njihovu emocionalnost i podstice ih da izraze svoja osecanja i videnje sveta na druge nacine osim govorom. Organizujemo jednodnevne izlete i rekreativne nastave.

Sistematski pregled pedijatra jednom mesecno.

Rad se organizuje kroz celodnevni boravak.

PRODUŽENI BORAVAK ZA OSNOVCE

Za osnovce O.Š. „Borisav Pekic“ od I do IV razreda osnovne škole organizujemo produženi boravak. U produženom boravku sa decom radi strucno osoblje edukovano po NTC sistemu ucenja i uciteljice iz osnovne škole, koje kroz moderne nacine rada pomažu u savladavanju školskog gradiva i sticanju novih veština.

Razvijamo pozitivan odnos prema školi, obrazovanju i ucenju i motivišemo ih da sticu nova znanja. U okviru produženog boravka,Vama i vašem detetu nudimo: Boravak pre ili posle škole Odvodenje u školu i dovodenje iz škole Pomoc u radu domacih zadataka Pomoc u savladavanju školskog gradiva Individualni rad sa detetom (po potrebi)

Obezbeden rucak (kuvani obrok) Rad sa logopedom i savetodavni rad Školu engleskog jezika Sistematski pregled pedijatra

KONTAKT

Kuca Mašte

Generala Mihajla Nedeljkovica 153b

Bežanijska kosa

Tel:
011/3177 499
063 / 378 761

Email: kuca.maste@yahoo.com

Radno vreme boravka 7 – 18h

Po dogovoru 0-24h, vikednom i praznicima

Savetovalište za roditelje: 8-17h; 011/3177 499